Zip-line park v CŠOD Fara

načrtovanje in izgradnja (2017)